ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
POLİTİKASI

Ema Teknik olarak, gerçekleştirdiğimiz projelerle edindiğimiz tecrübeyi yenilikçi, ekonomik pano üretimi alanında devam ettirmek üzere, modern teknolojiyi kullanan üretim tesislerinde hizmet vermek, Entegre Yönetim Sistemleri ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket ederek; müşteri, paydaş ve çalışanlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefliyoruz.

Bunun için hizmet süreçlerimiz sırasında;

• Alınan tedbirler ile çalışan ve paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği’nin devamının sağlanması,

• Çevre amaç, etki ve boyutlarının belirlenip analiz edilerek doğal çevrenin korunmasının sağlanması,

• Atıkların azaltılarak ve kaynağında toplanarak geri dönüşüm oranının arttırılması,

• Doğal kaynak ve enerjinin verimli kullanılması,

• Daha yaşanılır bir çevre için çevreci kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

• Müşteri odaklı beklentilerin karşılanması,

• Teknolojik gelişmelerin takip edilerek güncelliğin sağlanması,

• Acil durumlara müdahale edilerek iş sürekliliğinin sağlanması,

• Müşterilerimize ve rakiplerimize haksız rekabet yapılmaması ve etik değerlerin korunması,

• Şeffaf politikalar yürütülmesini amaç edinerek

• Kirliliğin kaynağında önlenmesi

• İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması

• Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.

• Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır.

• Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standart gerekliliklerini tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimizin katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirerek sürdürülebilirliği sağlamayı ve uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini taahhüt ediyoruz.

Genel Müdür

 01.03.2021


Adres

Ziya Gökalp Mahallesi, Atatürk Blv. No:42, 34490 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul 


İletişim

Email     : info@emateknik.com.tr       
Telefon : +90 212 581 05 50

Faks      : +90 212 578 56 60

Linkler

Kurumsal
Ürünler
Referanslar


Geri Bildirim

Düşünceleriniz bizim için değerlidir. Her türlü görüş, öneri ve iş birliği talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.

Created with Mobirise website software